Czarny kwadrat

Opublikowany Autor blogksiazki

Głos Tadeusza Dąbrowskiego brzmi donośnie i czysto. Poeta opowiada się po

stronie wartości nieprzedawnionych, stara się podtrzymać ciągłość kluczowych tra-

dycji kultury, w sposób wysoce świadomy broni związku języka z doświadczeniem

i rzeczywistością. Jest w obrazie współczesnej naszej liryki czynnikiem koniecznym.

Piotr Śliwiński

O poezji Tadeusza Dąbrowskiego:

Dąbrowskiemu nasz świat składa się z nieustannych powodów do zaglądania na

jakąś „drugą stronę”. Pod podszewkę, pod skórę, za kurtynę i pod włos. Znajduje

tam rzeczy naprawdę zaskakujące. Poza tym umie wspaniale bawić się poezją.

Tadeusz Nyczek

To się czuje, że Tadeusz Dąbrowski jest wielkim talentem poetyckim.

Tomasz Burek

Tadeusz Dąbrowski to poeta, który doskonale wie, czego chce od poezji i w poezji.

Janusz Drzewucki