CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz

  • CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz

  • Autor: Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
  • ISBN: 978-83-2640-2-395
  • EAN: 9788326402395
 

Niniejszy Komentarz zawiera szczegółową wiedzę dotyczącą stosowania i interpretowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jego struktura umożliwia korzystanie z analizy poszczególnych przepisów w sposób selektywny, bez konieczności studiowania wszystkich rozdziałów. Cechą wyróżniającą publikację jest równoległe omówienie zagadnień podatkowych oraz sposobu ujęcia tych samych zagadnień w rachunkowości. Ma to ułatwić praktyczne zastosowanie zaprezentowanych analiz – przy ujmowaniu zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych.
Wydanie zawiera omówienie szeregu zmian obowiązujących od 1 stycznia 2010 r. Większość z nich jest spowodowana wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych, zwłaszcza przepisów dotyczących gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w związku z docelową likwidacją tych jednostek, oraz nowych zwolnień podatkowych wprowadzonych przez tą ustawę. Komentarz zawiera także omówienie nowych zwolnień podmiotowych związanych ze zmianą ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Kategorie: Prawo finansowe i podatkoweDodaj do ulubionych

Możliwość komentowania jest wyłączona.