Chemia, klasa 3, Chemia dla gimnazjalistów, podręcznik, część 3, Oficyna Edukacyjna Pazdro+ CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Podobnie jak w poprzednich częściach, nowe zagadnienia, dotyczące ostatnich pięciu działów w programie nauczania, podzielono na tematy podstawowe i uzupełniające. Tematy powtórzeniowe spełniają te same funkcje co w I i II części podręcznika.
Na dołączonej płycie DVD zawarto sfilmowane i skomentowane wszystkie doświadczenia opisane w tej części podręcznika.

Podręcznik jest zalecany do użytku szkolnego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (numer zalecenia 43)