Impresjoniści

Opublikowany

W tej poświęconej impresjonizmowi książce zastosowano nowatorskie rozwiązanie – okienka, które umożliwiają dokładniejsze pokazanie detali i technik malarskich najwybitniejszych przedstawicieli tego kierunku w sztuce. Dążyli oni do uchwycenia przelotnych impresji scen, wyrażając tym samym sprzeciw wobec wyidealizowanych kompozycji historycznych i mitologicznych cenionym w tamtym okresie przez środowisko akademickie. Byli rewolucjonistami. W kolejnych rozdziałach czytelnik będzie … Czytaj dalej Impresjoniści

Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Część 3

Opublikowany

Tom III Sztuki sakralnej Krakowa… ukazuje niezwykłą różnorodność sztuki kościelnej, powstającej w Krakowie w wieku XIX i na początku XX stulecia; porusza zagadnienia związane z wieloma dziedzinami sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika artystyczna) i przynosi ważne przyczynki do dziejów artystycznych kilkunastu świątyń Krakowa, w tym zarówno tych najważniejszych (jak kościół Mariacki czy katedra na Wawelu), jak … Czytaj dalej Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Część 3

Jak czytać sztukę

Opublikowany

"Jak czytać sztukę" pozwala nam przyjrzeć się kolekcji dzieł uznanych za wyjątkowe, z ich niepowtarzalną formą, kolorem, wymową – tak, by można było zrozumieć znaczenie ukryte w każdym z tych stu wybranych dzieł, a zarazem nie zatracić rozkoszy płynącej z ich kontemplowania.Sto najważniejszych dzieł – obrazów i rzeźb – opis techniki, drobiazgowa analiza dzieła w … Czytaj dalej Jak czytać sztukę

Moda. Koncepcja i realizacja projektu

Opublikowany

Podręcznik wprowadza studentów wydziałów artystycznych i początkujących projektantów w dziedzinę projektowania odzieży. Książka omawia kwestie praktyczne dotyczące twórczych poszukiwań oraz projektowania ubioru. Autor prezentuje najważniejsze etapy pracy nad koncepcją projektu. Omawia proces badawczy, sposoby analizy wyników i możliwości ich wykorzystania w realizacji pomysłów. Wskazuje ważne kierunki i źródła inspiracji. Przedstawia także metody efektywnej prezentacji wyników … Czytaj dalej Moda. Koncepcja i realizacja projektu

Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa. Tom 16 L-Ż

Opublikowany

Atlas jest kolejna częścią edycji "Sztuki świata". Czytelnicy otrzymują w ten sposób publikację encyklopedyczną prezentującą najcenniejsze obiekty artystyczne świata. także i ona uzupełnia i wzbogaca zasób informacji zawarty w jczternastu pierwszych tomach "Sztuki świata", wychodzi jednak znacznie dalej, ukazując sztukę wielu regionów, które nie mogły być nawet wzmiankowane w ogólnym zarysie historycznym. Dodatkowym atutem "Atlasu" … Czytaj dalej Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa. Tom 16 L-Ż

Słowem i piórem malarza. Imponderabilia, memorabilia, curiosa

Opublikowany

Zbiór ponad 2000 złotych myśli ponad dwustu wybitnych malarzy od Tycjana, Michała Anioła, Leonarda da Vici, po Pabla Picassa, Jacksona Pollocka, Witkacego. Zebrane przez Adama Grossa (doktora medycyny, którego drugą wielką pasją jest malarstwo) z około 180 różnych książek. Myśli o sztuce, warsztacie malarza, życiu, przemijaniu. O sławie, krytyce, innych malarzach, o pieniądzach i kobietach. … Czytaj dalej Słowem i piórem malarza. Imponderabilia, memorabilia, curiosa

Malarstwo polskie 1800-1945. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach

Opublikowany

Galeria malarstwa polskiego z lat 1800-1945 prezentowane w znacznej części jako stała galeria, opiera się głównie na zbiorach przedwojennego Muzeum, z bieżącymi uzupełnieniami kolekcji. Jest ściśle związana z historią Muzeum Śląskiego, które powstało w 1927 roku z inicjatywy ówczesnego wojewody śląskiego dr. Michała Grażyńskiego. Muzeum powstało w regionie nie mającym żadnych tradycji w zakresie muzealnictwa, … Czytaj dalej Malarstwo polskie 1800-1945. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach

Sztuka Górnego Śląska. Od średniowiecza do końca XX wieku

Opublikowany

Nowe wydanie Sztuki Górnego Śląska decyzją Wydawcy i Autorów posłużyło do zweryfikowania pierwotnego materiału ikonograficznego i – poza oczywistymi korektami – jego wymianę podyktowaną zarówno możliwościami technicznymi, jak i lepszym zasobem dokumentacyjnym, z którego można było skorzystać. Warto w tym miejscu podkreślić, iż znakomita część nowych ilustracji to fotografie i reprodukcje wykonane na nowo, specjalnie … Czytaj dalej Sztuka Górnego Śląska. Od średniowiecza do końca XX wieku

Przesyłka ze Szkocji. Generał Józef Zając i jego kolekcja

Opublikowany

Biografia gen. Józefa Zająca (1891-1963), w latach 1926-1936 dowódcy 23. Dywizji Piechoty w Katowicach, oraz historia kolekcji malarstwa i grafik przekazanych w 1957 roku, jak czytamy w Akcie Darowizny: "Narodowi Polskiemu, w szczególności społeczeństwu śląskiemu". Generał Zając, który po II wojnie światowej przebywał na emigracji w Szkocji, przekazał 108 obrazów oraz blisko 2 tys. grafik … Czytaj dalej Przesyłka ze Szkocji. Generał Józef Zając i jego kolekcja