Impresjoniści

Opublikowany

W tej poświęconej impresjonizmowi książce zastosowano nowatorskie rozwiązanie – okienka, które umożliwiają dokładniejsze pokazanie detali i technik malarskich najwybitniejszych przedstawicieli tego kierunku w sztuce. Dążyli oni do uchwycenia przelotnych impresji scen, wyrażając tym samym sprzeciw wobec wyidealizowanych kompozycji historycznych i mitologicznych cenionym w tamtym okresie przez środowisko akademickie. Byli rewolucjonistami. W kolejnych rozdziałach czytelnik będzie … Czytaj dalej Impresjoniści

Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Część 3

Opublikowany

Tom III Sztuki sakralnej Krakowa… ukazuje niezwykłą różnorodność sztuki kościelnej, powstającej w Krakowie w wieku XIX i na początku XX stulecia; porusza zagadnienia związane z wieloma dziedzinami sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika artystyczna) i przynosi ważne przyczynki do dziejów artystycznych kilkunastu świątyń Krakowa, w tym zarówno tych najważniejszych (jak kościół Mariacki czy katedra na Wawelu), jak … Czytaj dalej Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Część 3

Jak czytać sztukę

Opublikowany

"Jak czytać sztukę" pozwala nam przyjrzeć się kolekcji dzieł uznanych za wyjątkowe, z ich niepowtarzalną formą, kolorem, wymową – tak, by można było zrozumieć znaczenie ukryte w każdym z tych stu wybranych dzieł, a zarazem nie zatracić rozkoszy płynącej z ich kontemplowania.Sto najważniejszych dzieł – obrazów i rzeźb – opis techniki, drobiazgowa analiza dzieła w … Czytaj dalej Jak czytać sztukę

Moda. Koncepcja i realizacja projektu

Opublikowany

Podręcznik wprowadza studentów wydziałów artystycznych i początkujących projektantów w dziedzinę projektowania odzieży. Książka omawia kwestie praktyczne dotyczące twórczych poszukiwań oraz projektowania ubioru. Autor prezentuje najważniejsze etapy pracy nad koncepcją projektu. Omawia proces badawczy, sposoby analizy wyników i możliwości ich wykorzystania w realizacji pomysłów. Wskazuje ważne kierunki i źródła inspiracji. Przedstawia także metody efektywnej prezentacji wyników … Czytaj dalej Moda. Koncepcja i realizacja projektu

Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa. Tom 16 L-Ż

Opublikowany

Atlas jest kolejna częścią edycji "Sztuki świata". Czytelnicy otrzymują w ten sposób publikację encyklopedyczną prezentującą najcenniejsze obiekty artystyczne świata. także i ona uzupełnia i wzbogaca zasób informacji zawarty w jczternastu pierwszych tomach "Sztuki świata", wychodzi jednak znacznie dalej, ukazując sztukę wielu regionów, które nie mogły być nawet wzmiankowane w ogólnym zarysie historycznym. Dodatkowym atutem "Atlasu" … Czytaj dalej Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa. Tom 16 L-Ż

Słowem i piórem malarza. Imponderabilia, memorabilia, curiosa

Opublikowany

Zbiór ponad 2000 złotych myśli ponad dwustu wybitnych malarzy od Tycjana, Michała Anioła, Leonarda da Vici, po Pabla Picassa, Jacksona Pollocka, Witkacego. Zebrane przez Adama Grossa (doktora medycyny, którego drugą wielką pasją jest malarstwo) z około 180 różnych książek. Myśli o sztuce, warsztacie malarza, życiu, przemijaniu. O sławie, krytyce, innych malarzach, o pieniądzach i kobietach. … Czytaj dalej Słowem i piórem malarza. Imponderabilia, memorabilia, curiosa

Grafika i rysunek polski 1800-1945

Opublikowany

Gromadzone od 1927 roku zbiory Muzeum Śląskiego w Katowicach doczekały się drugiego katalogowego, obejmującego dawne dzieła grafiki i rysunku polskiego.Grafiki i rysunki w kolekcji naszego Muzeum pochodzą z nabytków przedwojennych, szczęśliwie ocalałych z zawieruchy w II wojny światowej, a także z zakupów dokonanych w latach 1985-2000przez restytuowano w 1984 roku Muzeum Śląskiego – Tadeusza Dobrowolskiego, … Czytaj dalej Grafika i rysunek polski 1800-1945

Sztuka pogranicza. Między etnosztuką a sztuką akademicką

Opublikowany

Katalog zawiera reprodukcje wszystkich, około 700 obiektów gromadzonych od 1987 roku przez Dział Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego. W tekście wprowadzającym autorka pisze: „W 1987 roku powierzono mi obowiązki kierownika najpierw sekcji, potem działu sztuki nieprofesjonalnej w restytuowanym Muzeum Śląskim w Katowicach i zorganizowania kolekcji sztuki nieprofesjonalnej. Stanęłam wówczas przed koniecznością ustalenia kryteriów doboru prac, a … Czytaj dalej Sztuka pogranicza. Między etnosztuką a sztuką akademicką

Mistrzowie warsztatu

Opublikowany

W obliczu istniejących wielkich i cennych kolekcji grafiki europejskiej Muzeum Śląskie, restytuowane w 1984 roku, swoje zainteresowania skupiło na tworzeniu kolekcji współczesnej grafiki polskiej po 1945 roku i rejestracji najnowszych dokonań w tej dziedzinie. Wśród licznie zgromadzonych zbiorów grafiki współczesnej w Muzeum znajdują się także nieliczne, często pojedyncze ryciny grafików europejskich takiej miary, jak Albrecht … Czytaj dalej Mistrzowie warsztatu