Biotechnologia roślin

Opublikowany

Pierwsza w Polsce całościowa prezentacja najnowszych osiągnięć w biotechnologii roślin! Książka prezentuje: * techniki kultury in vitro; * uzyskiwanie roślin zmodyfikowanych genetycznie; * biotransformacje; * technologie w bioreaktorach; * uzyskiwanie roślin o zmienionych cechach; * produkcję szczepionek roślinnych; * diagnostykę molekularną; * zastosowanie w hodowli nowych odmian; * regulacje prawne i ochronę własności intelektualnej; * … Czytaj dalej Biotechnologia roślin

Orzech włoski

Opublikowany

Orzech włoski zajmuje poczesne miejsce w historii polskiego sa­downictwa. To piękne drzewo, pochodzące z rejonów południowo-wschodnich Europy, Kaukazu, Azji Mniejszej i Chin, od wieków zadomowiło się w naszym kraju. Jak wskazuje nazwa Juglans regla – orzech królewski, długo był uważany za najszlachetniejszy wśród drzew owocowych. Zakładaniu sadu orzecha włoskiego sprzyjają niskie koszty, ze względu na … Czytaj dalej Orzech włoski

Nawożenie roślin uprawnych 2

Opublikowany

Książka Nawozy i systemy nawożenia jest drugim tomem podręcznika pt. Nawożenie roślin uprawnych. Autor omawia podstawy teoretyczne diagnostyki nawozowej i jed­nocześnie wskazuje na rozwiązania praktyczne w zakresie nawożenia i gospodarki nawozowej w przedsiębiorstwie rolnym. Koncepcje gospodarki materią organiczną i składnikami mineralnymi przedstawia w formie algorytmów, które wraz z zamiesz­czonymi przykładami mają na celu przygotowanie przedsiębiorcy … Czytaj dalej Nawożenie roślin uprawnych 2

Uszkodzenia drzew leśnych. Poradnik leśnika

Opublikowany

Zadaniem niniejszego przewodnika jest przedstawienie spotyka­nych na drzewach i krzewach leśnych uszkodzeń liści i igieł, gałę­zi i pnia oraz innych objawów mogących świadczyć o przebiegają­cych w lesie szkodotwórczych procesach chorobowych. Przewodnik ma służyć pomocą w znalezieniu odpowiedzi na py­tania dotyczące przyczyny zaobserwowanych zmian i informować o ewentualnych zagrożeniach z nimi związanych. Przy tym w za­sadzie … Czytaj dalej Uszkodzenia drzew leśnych. Poradnik leśnika

Hodowla kóz. Rasy, zdrowie, opieka

Opublikowany

Hodowla kóz to przede wszystkim korzyści płynące z hodowli tych zwierząt użytkowych, a opieka nad nimi pomaga też w pokonywaniu stresu spowodowanego pracą i problemami dnia codziennego. W tej książce zawarto informacje o rasach kóz najlepszych do hodowli. Przedstawiono opis ras, cechy i potrzeby m.in.: kozy anglonubijskiej, angorskiej, barwnej niemieckiej kozy szlachetnej, barwnej kozy holenderskiej, … Czytaj dalej Hodowla kóz. Rasy, zdrowie, opieka

Nowe trendy w hodowli i produkcji kur

Opublikowany

Szybki postęp naukowy i techniczny we wszystkich dziedzinach życia oraz postępująca globalizacja, wywierająca znaczący wpływ na dokonujące się zmiany w hodowli i produkcji kur nieśnych i mięsnych. W coraz krótszych przedziałach czasowych należy zatem analizować osiągnięcia branży drobiarskiej oraz podkreślać rysujące się w niej nowe trendy rozwojowe.W książce adresowanej do Czytelnika zainteresowanego nowoczesnym drobiarstwem, Autorzy … Czytaj dalej Nowe trendy w hodowli i produkcji kur

Wirusologia roślinna

Opublikowany

Książka o wirusach i wiroidach roślin – ich naturze, chorobotwórczości i sposobach zwalczania. Autor omówił:budowę wirusów i ich składniki (kwasy nukleinowe i białka kapsydu), namnażanie wirusów o różnych genomach będące przyczyną zaburzeń metabolizmu komórek roślinnych, proces opanowywania całej rośliny przez wirusy, objawy wirusowych chorób roślin, sposoby rozprzestrzeniania wirusów roślinnych w środowisku oraz warunki powstawania epidemii … Czytaj dalej Wirusologia roślinna

Anatomia zwierząt. Tom 3

Opublikowany

Ostatni 3 tom nowoczesnego podręcznika anatomii zwierząt.Podzielony jest na 2 części.W pierwszej omówione są: gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów i powłoka wspólna.Część druga to anatomia ptaków.Tom ten ma swoją specyfikę. Powstał jako dzieło oryginalne, nie mające dotychczas swojego pierwowzoru. Podobnie, jak w tomach poprzednich, zastosowano tutaj najnowsze polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne, histologiczne i … Czytaj dalej Anatomia zwierząt. Tom 3

Hydrologia ogólna

Opublikowany

Przystępna wiedza z hydrologii ogólnej! Podstawy teoretyczne zjawisk i procesów zachodzących w hydrosferze. W podręczniku w sposób klarowny i nowoczesny omówiono: * hydrosferę i jej właściwości; * obieg wody w przyrodzie; * bilans wodny; * procesy termiczne i dynamiczne w zbiornikach śródlądowych – rzekach i zbiornikach stojących; * ruch materiału skalnego; * chemizm wody. Zaprezentowano … Czytaj dalej Hydrologia ogólna

Chemia żywności. Składniki żywności. Tom 1

Opublikowany

Piąte wydanie znanego i cenionego podręcznika akademickiego zostało gruntownie zmienione. Zaktualizowano jego treść oraz dodano nowe rozdziały uwzględniające najnowsze zdobycze wiedzy o żywności i żywieniu człowieka. Książka ukazuje się teraz w trzech następujących tomach: Tom 1. Składniki żywności. Tom 2. Sacharydy, lipidy i białka. Tom 3. Odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności. Książka jest adresowana … Czytaj dalej Chemia żywności. Składniki żywności. Tom 1