Zrozumieć ADHD

Opublikowany

W dzisiejszych czasach większość specjalistów przyjmuje zaburzenie z deficytem uwagi i nadaktywnością (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) jako ważny element dzieciństwa. Wszędzie dookoła nas ADHD powoduje, że inteligentne dzieci nie dają sobie rady w szkole i mimo właściwego wychowywania sprawiają kłopoty w domu. Przy dzisiejszej świadomości tego stanu specjaliści i rodzice potrzebują praktycznych najświeższych … Czytaj dalej Zrozumieć ADHD

Pięć umysłów przyszłości

Opublikowany

Przyszły świat będzie wymagał opanowania umiejętności, które na razie są jedynie opcjonalne. Czy już zacząłeś je rozwijać? Żyjemy w okresie ogromnych zmian obejmujących między innymi przyśpieszenie globalizacji, rozwój hegemonii nauki i techniki oraz zderzenie cywilizacji. Wymagają one nowych sposobów myślenia i zdobywania wiedzy w szkole, biznesie oraz działalności zawodowej. W Pięciu umysłach przyszłości znany psycholog … Czytaj dalej Pięć umysłów przyszłości

Inteligencje wielorakie

Opublikowany

W ciągu dwudziestu lat od wydania klasycznego dzieła Howarda Gardnera Frames of Mind jego znakomita koncepcja zdolności, które posiada każdy z nas, zmieniła oblicze oświaty. Tysiące pedagogów, rodziców i naukowców na całym świecie wcielało w życie praktyczne wnioski wypływające z jego teorii inteligencji wielorakich, zgodnie z którą ludzie mają różne, niezależne od siebie zdolności, poczynając … Czytaj dalej Inteligencje wielorakie

Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej

Opublikowany

Współczesna psychologia społeczna buduje wiele teorii pozwalających powiązać znane fakty w spójne narracje, wyjaśniające w jaki sposób dochodzi do tego, że ludzie postępują, myślą i czują w ten, a nie inny sposób. Wielość teorii czyni uprawianie psychologii tym ciekawszym, że można sprawdzać, która z wykluczających się koncepcji jest bardziej prawdziwa. Czytając tę książkę, można przekonać … Czytaj dalej Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej

Psychologia twórczości. Nowe horyzonty

Opublikowany

Psychologia twórczości w naszym kraju podlega tym samym uwarunkowaniom społeczno-ekonomicznym co stan nauki polskiej na tle rozwoju nauki na świecie. Od wielu lat wiadomo, że warunki nauki w Polsce sytuują nas wśród krajów trzeciej kategorii. Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej pod względem demograficznym stanowimy 0,8% ludności Starego Kontynentu natomiast nakłady na naukę wynoszą … Czytaj dalej Psychologia twórczości. Nowe horyzonty

Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku

Opublikowany

Problemy młodzieży należy rozpatrywać w kontekście zmian społecznych i kulturowych, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Zmiany te z jednej strony otwierają przed młodzieżą niezwykłe szanse samorealizacji, ale z drugiej strony generują coraz większe wymagania, a także – zagrożenia. Zawartość tomu jest świadectwem różnorodności aspektów funkcjonowania młodzieży we współczesnej rzeczywistości, wskazując na wiele zjawisk, które mogą … Czytaj dalej Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku

Legenda graalowa w perspektywie psychologicznej

Opublikowany

Legenda o Świętym Graalu szczególnie zachęca do ujęcia jej w perspektywie psychologicznej już choćby tylko ze względu na to, że zawiera wiele cech, które spotykamy także w bajkach i mitach, ponadto zaś w stopniu o wiele większym niż te ostatnie nadal fascynuje człowieka współczesnego – wydaje się, iż oznacza to, że tkwi w niej ciągle … Czytaj dalej Legenda graalowa w perspektywie psychologicznej

Zdrowiej. Pokonaj lęk stres i depresję

Opublikowany

Zaburzenia związane ze stresem, w szczególności z lękiem i depresją, stanowią we współczesnym społeczeństwie bardzo istotnym problem, którego znaczenie jest na ogół niedoceniane. Badania kliniczne wskazują, iż w statystyce śmiertelności stres stanowi poważniejszy czynnik ryzyka, niż palenie tytoniu. Do jego leczenia stosuje się leki antydepresyjne, anksjolityczne i nasenne, obniżające ciśnienie tętnicze krwi i poziom cholesterolu. … Czytaj dalej Zdrowiej. Pokonaj lęk stres i depresję

Prosta metoda jak skutecznie kontrolować alkohol

Opublikowany

Allen Carr wykorzystując tę samą rewolucyjną metodę – EASYWAY – tym razem zajmuje się problemem nadużywania alkoholu. Jak nikt inny dotąd wyjaśnia szczegółowo, dlaczego ludzie piją i jak można się wydostać z tego, co nazywa alkoholową pułapką. Krok po kroku, jasno i przystępnie, z żelazną logiką, rozwiewa wszelkie nagromadzone wokół tematu mity, które każą nam … Czytaj dalej Prosta metoda jak skutecznie kontrolować alkohol

Coaching

Opublikowany

Coaching to stosunkowo nowa profesja, z którą wiąże się wiele pytań:* Czym jest coaching?* Czym różni się od psychiatrii, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego i mentoringu?* Z jakich technik korzysta efektywny coach?* Jak może zyskać zaufanie klienta?* W jaki sposób powinien zadawać pytania?* Z jakich technik powinien korzystać, by właściwie ocenić sytuację klienta?* Jak należy ustalać cele … Czytaj dalej Coaching