Volkswagen Golf IV i Bora

Opublikowany

Często obserwowanym zjawiskiem wśród kierowców jest potrzeba kontaktu, wymiany doświadczeń, pogawędki o osiągach, zaletach lub problemach towarzyszących codziennemu użytkowaniu samochodu, w celu sprawdzenia lub potwierdzenia opinii o danej marce, modelu, czy wersji pojazdu. Ważniejsze sprawy są niejednokrotnie warte odnotowania, umożliwiającego powrót do nich w sytuacjach, gdy staje się to niezbędne. Takim forum wymiany doświadczeń, doradcą … Czytaj dalej Volkswagen Golf IV i Bora

Pytania testowe AB z komentarzami

Opublikowany

Książka zawiera komplet pytań egzaminacyjnych (i odpowiedzi), stosowanych w testach na prawo jazdy kategorii B, B1, A, A1.Podstawowa lektura każdego przyszłego kierowcy. Pytania opatrzone są komentarzami specjalistów wyjaśniającymi poprawne odpowiedzi. Druga część książki to omówienie 111 zasad ruchu drogowego, zawierające wiadomości z zakresu techniki kierowania i obsługi pojazdów oraz zasad pierwszej pomocy.

Pytania B+ znaki drogowe

Opublikowany

Doskonała pomoc przy powtarzaniu materiału przed egzaminem teoretycznym.Aktualne pytania egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B i B1 ułożone w porządku tematycznym, wydane w poręcznym, niewielkim formacie.

Ćwiczenia egzaminacyjne B. Egzamin próbny

Opublikowany

Zbiór "Ćwiczenia egzaminacyjne B" zawiera wszystkie pytania stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy B ułożone w 60 zestawów. Pamiętaj, ze poprawna może być jedna, dwie lub trzy odpowiedzi.Pytanie jest zaliczone, jeżeli wskażesz wszystkie właściwe. Zdając na kat. B:* odpowiadasz na pytania nr 1-18 z każdego zestawu;* możesz popełnić dwa błędy;* na rozwiązanie jednego zestawu … Czytaj dalej Ćwiczenia egzaminacyjne B. Egzamin próbny

Niezbędnik kierowcy zawodowego kategorii C i D

Opublikowany

W roku 2003 Unia Europejska wprowadziła dyrektywę regulującą kwestię kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych. Określa ona wymagania stawiane obecnym i przyszłym kierowcom zawodowym, a także wyznacza ramy, które w chwili obecnej będzie trzeba wypełnić szkoleniami o najwyższych standardach jakościowych. W książce zaprezentowano najbardziej elementarne informacje niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy, między innymi … Czytaj dalej Niezbędnik kierowcy zawodowego kategorii C i D

Technika jazdy quadem. Ilustrowany poradnik

Opublikowany

Bogato ilustrowany, praktyczny poradnik poświęcony bezpiecznemu prowadzeniu quada (czterokołowca). Przystępnie opisano zasady prawidłowej jazdy quadem w różnych warunkach. Podano wskazówki dotyczące jazdy po szosie i w terenie. Zwrócono uwagę na najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpiecznej jazdy i pełnego panowania nad maszyną. Poradnik umożliwia samodzielne doskonalenie techniki jazdy dzięki przejrzystym ilustracjom dokładnie pokazującym poszczególne elementy różnych manewrów.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 1. Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu, podręczik dla techników

Opublikowany

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy 311[52]) na poziomie technikum i szkoły policealnej. Nr dopuszczenia do użytku szkolnego MEN: 06/2010.W podręczniku, przeznaczonym dla pierwszego roku nauczania, opisano zagadnienia dotyczące klasyfikacji … Czytaj dalej Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 1. Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu, podręczik dla techników

Konstrukcja pojazdów samochodowych

Opublikowany

Podręcznik dla uczniów zsz oraz szkół policealnych do zawodu mechanik pojazdów samochodowych, zgodny z podstawą programową 723[04] i programem nauczania 723[04]/ zsz, SP/MEN/2007.05.14. W podręczniku w przystępny sposób omówiono:* charakterystykę pojazdów samochodowych, mechanizmy układu jezdnego i nośnego,* układy: napędowy, hamulcowy i kierowniczy oraz układy wspomagające pracę kierowcy – ASR, ESP, TCS, EBD SPA, tempomat i … Czytaj dalej Konstrukcja pojazdów samochodowych

Podręcznik motocyklisty 2010

Opublikowany

Podręcznik jest adresowany do kandydatów na prawo jazdy kat. A i A1. Tematyka i zakres omawianych zagadnień odpowiada zakresowi wiedzy niezbędnej do prawidłowego wypełnienia testów stosowanych na egzaminach na prawo jazdy kategorii A i A1. Jeśli zdecydowałeś się zdobyć prawo jazdy na motocykl to ten podręcznik ułatwi Ci to zadanie. Chcemy uświadomić Ci, że jazda … Czytaj dalej Podręcznik motocyklisty 2010