Wojny kultur i inne wojny

Opublikowany

Szkice Agnieszki Kołakowskiej, składające się na projektowany tom, poświęcone są kilku istotnym i wielce niebezpiecznym bolączkom współczesnej cywilizacji Zachodu. Chodzi o wynaturzenia rozmaitych idei lub manipulowanie nimi, o zjawisko groźnych zakłamań, zarówno ideologicznych, jak i pseudo-naukowych, o irracjonalizm i przemoc w przebraniu racjonalizmu i tolerancji, o fetyszyzację języka w ramach walki o władzę lub jej … Czytaj dalej Wojny kultur i inne wojny

Oblicza Ameryki Łacińskiej

Opublikowany

W Ameryce Łacińskiej, w okresie minionych 30 lat nastąpiły zmiany, które koncentrują uwagę obserwatorów i badaczy tego regionu. Można wskazać kilka problemów ważnych i kluczowych dla dynamiki polityki wewnętrznej państw latynoamerykańskich, jak też ich aktywności międzynarodowej. Zasadniczą kwestią jest przejście od autorytarnych do demokratycznych form sprawowania władzy. Proces ten polega na podejmowaniu działań zmierzających do … Czytaj dalej Oblicza Ameryki Łacińskiej

Magma i inne próby zrozumienia o co tu chodzi

Opublikowany

Czy naprawdę jesteśmy krajem katolickim? Dlaczego polscy liberałowie to zwykli konserwatyści? Czy Unia Europejska pomaga gejom? Czy feministki żyją w gettach? I czy kobiety istnieją realnie?Agnieszka Graff stawia te pytania minionemu Dwudziestoleciu – epoce liberalnej demokracji i wolnego rynku. Pytania niewygodne, bo skoro jest rynek i demokracja, to musi być także wolność i równość. Tymczasem … Czytaj dalej Magma i inne próby zrozumienia o co tu chodzi

Jak uleczyć fanatyka

Opublikowany

Amos Oz, izraelski pisarz o światowej renomie i autorytet moralny w swoim kraju, w trzech krótkich, pełnych pasji i błyskotliwego humoru esejach bada naturę fanatyzmu i zastanawia się, jakie remedium zastosować na tę chorobę. Przekonuje też, że konflikt palestyńsko-izraelski może zostać zażegnany, i w eseju „Pomiędzy dwiema racjami” podsuwa realistyczne rozwiązanie. Eseje Amosa Oza, pierwotnie … Czytaj dalej Jak uleczyć fanatyka

Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka, religia, etos

Opublikowany

Artykuły zamieszczone w zbiorze pod redakcją prof. Bogumiła Grotta […] stanowią zharmonizowaną całość, ukazującą plastycznie i przekonywująco zróżnicowaną problematykę nurtów nacjonalistycznych, a w szczególności ich idei i przenikających je wartości, wyrastających z różnych warunków kulturowych. Książka wnosi wiele nowego do wiedzy o ideach i doktrynach nacjonalistycznych. Jest opracowaniem interdyscyplinarnym, potrzebnym i nowatorskim. Warto też podkreślić, … Czytaj dalej Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka, religia, etos

Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem

Opublikowany

Tworzenie jednolitego obrazu sytuacji ("świadomości sytuacyjnej") dla wszystkich podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa to jeden z warunków sine qua non efektywnego przeciwdziałania terroryzmowi. O tym, jak zapewnić właściwą koordynację działań w systemie przeciwdziałania terroryzmowi – i jak w tym celu wykorzystywać procesy zarządzania zasobami informacyjnymi – pisze Krzysztof Liedel w książce "Zarządzanie … Czytaj dalej Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem

Terroryzm w medialnym obrazie świata

Opublikowany

Pełne spektrum tematów, które związane są z jednej strony z działaniami terrorystów w kontekście relacji medialnych, z drugiej – z dziennikarstwem w sytuacji kryzysowej, i wreszcie z trzeciej – z działaniami rządu w kontekście relacji medialnych w sytuacji kryzysowej. Fakt istnienia tych trzech podmiotów: terrorystów, dziennikarzy i przedstawicieli rządu – stanowi podstawę relacji i kształtowania … Czytaj dalej Terroryzm w medialnym obrazie świata

Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki

Opublikowany

Andrzej Piekara, dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz innych, także zagranicznych, towarzystw naukowych. Wykładał w Kanadzie, we Francji i w Chorwacji. Od 1990 roku zajmuje się głównie zagadnieniami samorządu terytorialnego i decentralizacji administracji publicznej w kontekście rozwoju wspólnot lokalnych i wzrostu poziomu życia ludzi tworzących te wspólnoty. Jest … Czytaj dalej Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki

Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu

Opublikowany

Książka jest politologiczną analizą ról Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Przedstawia czynniki, które wpływają na treść polityki Unii na tym obszarze i analizuje poszczególne role UE: aktywnego aktora w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego, promotora środków budowy zaufania, partnerstwa i bezpieczeństwa oraz rozbrojenia, promotora reform gospodarczych i zrównoważonego rozwoju regionu, propagatora wartości demokratycznych, … Czytaj dalej Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu

Nadzieja i rozczarowanie. Pisma polityczne 1989-2004

Opublikowany

Rok 1989 niósł nadzieję na szybką modernizację i masowy udział Polaków w budowie solidarnego społeczeństwa. Jego obietnice szybko jednak okazały się iluzją. Jacek Kuroń, choć należał do założycieli III Rzeczpospolitej, jako jeden z nielicznych byłych dysydentów dostrzegł, jak wielkie są skutki uboczne transformacji. Dojrzał ludzi, których uznano za jej "niezbędny koszt".To rozczarowanie zachodzącymi w Polsce … Czytaj dalej Nadzieja i rozczarowanie. Pisma polityczne 1989-2004