Zrozumieć Unię Europejską

Opublikowany

Pierwsze polskie wydanie wielokrotnie wznawianej i uaktualnianej pracy znanego brytyjskiego specjalisty. Książka powstała z myślą o wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak funkcjonuje Unia Europejska i co przynosi w codziennym życiu prawie połowie miliarda osób zamieszkujących obszar pod jej jurysdykcją. Kolejne rozdziały zawierają omówienie teoretycznych podstaw integracji europejskiej, znaczenia politycznych, gospodarczych i społecznych norm oraz … Czytaj dalej Zrozumieć Unię Europejską

Współczesne doktryny polityczne

Opublikowany

Treść podręcznika obejmuje myśl polityczną XIX i XX wieku. W opracowaniu autor dąży do ukazania możliwie najszerszego spektrum zróżnicowania współczesnej myśli politycznej. Każdy z rozdziałów pracy stanowi odrębną całość dla możliwie najlepszego podkreślenia treści. Książka została tak skonstruowana, by można było łatwo porównać poszczególne elementy omawianych doktryn (m.in. liberalizmu, konserwatyzmu, komunizmu, rasizmu, faszyzmu, pacyfizmu, katolicyzmu, … Czytaj dalej Współczesne doktryny polityczne

Trzeci Świat. Zarys biografii pojęcia

Opublikowany

Termin "Trzeci Świat" jest jednym z najważniejszych pojęć, które pojawiły się w XX stuleciu. Szybko zdobył prawdziwie globalną popularność, z jednej strony stając się nieodłącznym elementem każdego poważnego dyskursu o kształcie świata, z drugiej przenikając do "ludowej" narracji i wyobrażeń o świecie. Więcej, termin ten oddziaływał nie tylko na myślenie o rzeczywistości, ale także próbował … Czytaj dalej Trzeci Świat. Zarys biografii pojęcia

Koncepcje polityki

Opublikowany

Książka dotyczy zasadniczych wizji tego, czym polityka jest i czym winna się stać w przyszłości. Znakomicie tę intencję oddaje struktura książki, która najpierw koncentruje się na szerokich nurtach, panoramicznych wizjach obszaru politycznego, potem zaś zwraca się (…) w stronę wybitnych twórców – wizjonerów tego co polityczne.z recenzji doc. dr. hab. Szymona Wróbla Polityką jest wszystko … Czytaj dalej Koncepcje polityki

Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa1990-2005

Opublikowany

Specyficzną cechą polityki Niemiec w epoce nowożytnej był ścisły jej splot z formacji europejskiego bezpieczeństwa. Od utworzenia państwa narodowego w 1871 r. zachowanie Niemiec na arenie międzynarodowej naznaczone było gruntowymi przemianami, świadczącymi o niepohamowanej skłonności do kwestionowania obowiązujących ładów. Cykliczność tych przemian dowodziłaby w zasadzie ciągłości polityki Niemiec…( Ze wstępu)

Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989

Opublikowany

Od początku lat 70. do wyborów w czerwcu 1989 roku Polska zmieniła się nie do poznania. Zmieniały się też polityczne strategie Kuronia, wyznaczane przez niego linie podziału i zawierane sojusze. Niezmienne pozostawały za to wartości i ideały: pracy środowiskowej, samoorganizacji, działania poza systemem i przeciw niemu.Opozycja to wybór najważniejszych tekstów Jacka Kuronia z całego okresu … Czytaj dalej Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989

Katolickie Państwo Narodu Polskiego

Opublikowany

Ks. prof. Michał Poradowski w "Katolickim państwie narodu polskiego" zaprezentował myśl narodową młodzieży katolickiej, inspirowaną przez Romana Dmowskiego. Książka zawiera informacje o katolickiej nauce o państwie i o państwie narodowym. Autor ukazał relacje między narodem, a jednostką oraz zależności i powiązania między narodem, a państwem. Publikacja bardzo ważna w obecnej sytuacji, gdy w procesie globalizacji … Czytaj dalej Katolickie Państwo Narodu Polskiego

Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie

Opublikowany

W książce zaprezentowano interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko terroryzmu z perspektywy nauk społecznych. Ten złożony problem rozpatrywany jest z perspektywy zarówno samych terrorystów, jak i ofiar oraz organizacji prowadzących działalność antyterrorystyczną. Dzięki temu publikacja stanowi istotny głos w toczącej się obecnie dyskusji nad terroryzmem, jego przyczynami i konsekwencjami.Terroryzm to wywołująca lęk metoda powtarzalnych aktów przemocy, motywowana … Czytaj dalej Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie

Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku

Opublikowany

Celem monografii jest ukazanie mechanizmów organizacyjnych w partiach politycznych działających w warunkach transformacji systemowej. Autor analizuje statuty dziewięciu polskich partii politycznych, omawia problematykę członkostwa, finansowania partii, organizacji afiliowanych, struktury organizacyjnej oraz mechanizmu decyzyjnego. Ich analiza osadzona jest na szerokim tle teoretycznym, obrazującym różne modele organizacyjne partii politycznych przedstawione w światowej literaturze przedmiotu. Jest to pierwszy … Czytaj dalej Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku

Think tanks. Na przykładzie USA i Polski

Opublikowany

Na współczesnej scenie publicznej coraz większą rolę zaczynają odgrywać podmioty związane z trzecim sektorem. Dotychczasowa dominująca polityka instytucjonalna jest zastępowana przez politykę nieinstytucjonalną, związaną z nieformalnymi kontaktami, znajomościami i niejawnym procesem decyzyjnym. Aktorzy sfery polityki nieinstytucjonalnej nie dążą bezpośrednio do zdobycia władzy, ale poprzez możliwość aktywizowania i mobilizowania i mobilizowania opinii publicznej uczestniczą w procesie … Czytaj dalej Think tanks. Na przykładzie USA i Polski