Rzeczywiste i nierzeczywiste staje się jednym ciałem. 111 wierszy

Opublikowany

Zbiór premierowych i starszych wierszy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, powstały w odpowiedzi na Nagrodę Gdynia i Nike, jakie poeta otrzymał w 2009 roku. Do wejścia w intrygujący świat tej poezji, tworzonej "w słońcu ciemności", zaprasza Jacek Gutorow – autor wyboru, kompozycji tekstów oraz posłowia. W tomie znajdują się rysunki Karola Augustynowicza.

Wiersze niewszystkie

Opublikowany

Balcerzan w pierwszej fazie swojej twórczości (wyraźną wewnętrzną i zewnętrzną cezurę wprowadza tu dramatyczny przełom stanu wojennego 1981/1982) uznawany był za współtwórcę nurtu poezji lingwistycznej. Wywodził ją ze źródeł awangardowych (a nie symbolistycznych i klasycyzujących, jak np. Zbigniew Bieńskowski), od lat studenckich wierny dziedzictwu awangardy w literaturze i w sztuce, lecz także w teorii i … Czytaj dalej Wiersze niewszystkie

Bajki

Opublikowany

W latach 50. ubiegłego wieku Zbigniew Herbert własnoręcznie sporządzał dla przyjaciół książeczki ze swymi utworami. Jedną z nich były "Bajki" rękopiśmienny zbiór, ofiarowany prof. Tadeuszowi Chrzanowskiemu. Książeczka ta jest ważnym dokumentem kształtowania się poetyki i niezwykle bogatej osobowości i wyobraźni młodego Herberta. Znalazły się w niej dwadzieścia dwa wczesne utwory z gatunku, który poeta odkrył … Czytaj dalej Bajki

Czarny kwadrat

Opublikowany

Głos Tadeusza Dąbrowskiego brzmi donośnie i czysto. Poeta opowiada się po stronie wartości nieprzedawnionych, stara się podtrzymać ciągłość kluczowych tra- dycji kultury, w sposób wysoce świadomy broni związku języka z doświadczeniem i rzeczywistością. Jest w obrazie współczesnej naszej liryki czynnikiem koniecznym. Piotr Śliwiński O poezji Tadeusza Dąbrowskiego: Dąbrowskiemu nasz świat składa się z nieustannych powodów … Czytaj dalej Czarny kwadrat

Wakacje widmo

Opublikowany

Jak się Magdalena Bielska dobrała do tego świata, jak go znalazła, skąd wywlokła, z jakiej ciemnej siebie? Bo jest: spójny, mokry, ciepły, migotliwy i najwyraźniej żyje, domaga się cudzej uwagi. Nazywa się „Wakacje, widmo“ i puchnie od roślin, które nie powinny się zdarzyć, widoków, które nie powinny mieć miejsca. Przez ten organiczny zjawiskowy mikroświat maszeruje … Czytaj dalej Wakacje widmo

Wiersze wybrane

Opublikowany

Przygotowany na 40-lecie debiutu artysty, tom przywołuje najwybitniejsze dzieła ze wszystkich okresów jego twórczości, od legendarnego zbioru "Pęd pogoni, pęd ucieczki" po niedawny "Kamień, szron". Wiele z przedrukowanych tu wierszy jest dziś trudno dostępnych, zaś ich wybór ułatwia zrozumienie dzieła jednego z najważniejszych współczesnych polskich poetów. Książkę uzupełniają wiersze nowe, dotąd niepublikowane. RYSZARD KRYNICKI – … Czytaj dalej Wiersze wybrane

Teatrzyk Zielona Gęś

Opublikowany

Niniejszy tom gromadzi wszystkie scenki Najmniejszego Teatru Świata, jakie zostały wydrukowane w „Przekroju” w latach 1946–1950 (oraz incydentalnie z roku 1953, kiedy to K.I.G. wrócił do swego teatru pisząc „Kaloryfery”. W latach siedemdziesiątych posłużyły one Oldze Lipińskiej jako punkt wyjścia w jej „Kabarecie”, ze wspaniałą kreacją Janusza Gajosa w roli woźnego Tureckiego). Wyjątkiem jest dodany … Czytaj dalej Teatrzyk Zielona Gęś

Niewidy

Opublikowany

Tomik poezji autorstwa Piotra Mitznera. Wydał on między innymi "Myszoser" "Pustosz" "Dom pod świadomością".