Ludzie wewnętrzni

Opublikowany

"W poemacie Arkadiusza Kremzy życie zaczyna się "odchylenia" i przebiega w rytmie wyznaczonym przez kolejne – odchylenia, przechylenia, odbicia. Dla literatury, która tylko na to czeka, temat to wprawdzie nie nowy, ale wiecznie atrakcyjny." (…)Grzegorz Hetman

Transfuzje

Opublikowany

Mirosława Pajewska ur. 1957 w Bytomiu. Poetka, autorka zbiorów wierszy: "Krwiobieg", "Styksmat". Laureatka konkursów literackich.

Bajki

Opublikowany

W latach 50. ubiegłego wieku Zbigniew Herbert własnoręcznie sporządzał dla przyjaciół książeczki ze swymi utworami. Jedną z nich były "Bajki" rękopiśmienny zbiór, ofiarowany prof. Tadeuszowi Chrzanowskiemu. Książeczka ta jest ważnym dokumentem kształtowania się poetyki i niezwykle bogatej osobowości i wyobraźni młodego Herberta. Znalazły się w niej dwadzieścia dwa wczesne utwory z gatunku, który poeta odkrył … Czytaj dalej Bajki

Czarny kwadrat

Opublikowany

Głos Tadeusza Dąbrowskiego brzmi donośnie i czysto. Poeta opowiada się po stronie wartości nieprzedawnionych, stara się podtrzymać ciągłość kluczowych tra- dycji kultury, w sposób wysoce świadomy broni związku języka z doświadczeniem i rzeczywistością. Jest w obrazie współczesnej naszej liryki czynnikiem koniecznym. Piotr Śliwiński O poezji Tadeusza Dąbrowskiego: Dąbrowskiemu nasz świat składa się z nieustannych powodów … Czytaj dalej Czarny kwadrat

Wakacje widmo

Opublikowany

Jak się Magdalena Bielska dobrała do tego świata, jak go znalazła, skąd wywlokła, z jakiej ciemnej siebie? Bo jest: spójny, mokry, ciepły, migotliwy i najwyraźniej żyje, domaga się cudzej uwagi. Nazywa się „Wakacje, widmo“ i puchnie od roślin, które nie powinny się zdarzyć, widoków, które nie powinny mieć miejsca. Przez ten organiczny zjawiskowy mikroświat maszeruje … Czytaj dalej Wakacje widmo

Wiersze wybrane

Opublikowany

Przygotowany na 40-lecie debiutu artysty, tom przywołuje najwybitniejsze dzieła ze wszystkich okresów jego twórczości, od legendarnego zbioru "Pęd pogoni, pęd ucieczki" po niedawny "Kamień, szron". Wiele z przedrukowanych tu wierszy jest dziś trudno dostępnych, zaś ich wybór ułatwia zrozumienie dzieła jednego z najważniejszych współczesnych polskich poetów. Książkę uzupełniają wiersze nowe, dotąd niepublikowane. RYSZARD KRYNICKI – … Czytaj dalej Wiersze wybrane

Teatrzyk Zielona Gęś

Opublikowany

Niniejszy tom gromadzi wszystkie scenki Najmniejszego Teatru Świata, jakie zostały wydrukowane w „Przekroju” w latach 1946–1950 (oraz incydentalnie z roku 1953, kiedy to K.I.G. wrócił do swego teatru pisząc „Kaloryfery”. W latach siedemdziesiątych posłużyły one Oldze Lipińskiej jako punkt wyjścia w jej „Kabarecie”, ze wspaniałą kreacją Janusza Gajosa w roli woźnego Tureckiego). Wyjątkiem jest dodany … Czytaj dalej Teatrzyk Zielona Gęś

Niewidy

Opublikowany

Tomik poezji autorstwa Piotra Mitznera. Wydał on między innymi "Myszoser" "Pustosz" "Dom pod świadomością".