Zasada marchewki. Doceniaj i motywuj

Opublikowany

Jak najwybitniejsi menedżerowie wykorzystują docenianie, by kreować większe zaangażowanie, zatrzymywać utalentowanych ludzi i zwiększać efektywność. Przedstawiając wyniki jednego z najszerzej zakrojonych badań, jakie kiedykolwiek zostały podjęte, książka Zasada marchewki udowadnia, że najważniejszą cechą osiągającego sukcesy menedżera jest umiejętność częstego i efektywnego doceniania pracowników. Wykorzystując wyniki niezależnie przeprowadzonych przez HealthStream Research badań, które w okresie 10 … Czytaj dalej Zasada marchewki. Doceniaj i motywuj

Kultura Toyoty. Serce i dusza Toyoty

Opublikowany

Przedmowę do polskiego wydania książki napisał Masaaki Imai – światowy ekspert kaizen, natomiast wprowadzenie jest autorstwa Mariusza Bryke – Country Managera KAIZEN Institute Polska. W międzynarodowym bestsellerze, Droga Toyoty tłumaczono sukces tej firmy rewolucyjnym modelem 4P, którego elementami składowymi jest filozofia, ludzie, proces i rozwiązywanie problemów. Teraz, w książce Kultura Toyoty, autorytety w zakresie Toyoty, … Czytaj dalej Kultura Toyoty. Serce i dusza Toyoty

Sztuka strategii

Opublikowany

SZTUKA STRATEGII.TEORIA GIER W BIZNESIE I ŻYCIU PRYWATNYM.Księga mądrości, która pomoże ci wygrywać w biznesie i w życiu prywatnym.Teoria gier. Być może coś o niej słyszałeś lub może widziałeś film Piękny umysł i zacząłeś się zastanawiac, jak owa teoria może ci pomóc w rozegraniu własnego życia. Ta książka powie, jak to zrobić.* Pamiętasz, jak ostatnio … Czytaj dalej Sztuka strategii

Zaufanie #1

Opublikowany

„Zaufanie – nie istnieje nic ważniejszego w relacjach między przełożonymi a ich pracownikami, między kolegami a partnerami. Bez zaufania nie można myśleć o skutecznym zarządzaniu ani o przywiązaniu klientów, przy braku zaufania żadne przedsiębiorstwo nie osiągnie takiego tempa działania, aby zapewnić sobie przyszłość na burzliwych dziś rynkach. Ta książka ma wydobyć zaufanie z zacisznych zakątków, … Czytaj dalej Zaufanie #1

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Opublikowany

Autorzy omawiają rynek nieruchomości komercyjnych, czyli przynoszących właścicielom dochód, ich klasyfikację, procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategie właścicieli, przyjmowanie nieruchomości do zarządzania, zarządzanie operacyjne i stanem techniczno-użytkowym, działania marketingowe i promocyjne, w tym budowę strategii marketingowych dla nieruchomości handlowych, specyficzne procedury i techniki zarządzania obiektami należącymi do korporacji.

Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

Opublikowany

Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy. Autor koncentruje się na umowach sprzedaży i dostawy, zawieranych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizując je zarówno z punktu widzenia sprzedającego, jak i kupującego. Zrozumiałym językiem, pozbawionym zawiłości prawnych, szczegółowo omawia:* uwarunkowania prawno-zwyczajowe … Czytaj dalej Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

Sekretariat czyli centrum informacyjne firmy

Opublikowany

W książce "Sekretariat, czyli centrum informacyjne firmy" Autorka koncentruje się na problematyce kształtowania wizerunku biura XXI wieku i nowych wyzwaniach, którym sprostać muszą pracownicy nowoczesnych firm działających na konkurencyjnym rynku. W lekkiej i przystępnej formie omawia wiele trudnych zagadnień, takich jak: skuteczne poszukiwanie pracy, kwalifikacje zawodowe i osobiste pracowników administracji, rola sekretariatu w wewnętrznym obiegu … Czytaj dalej Sekretariat czyli centrum informacyjne firmy

Menadżer skuteczny

Opublikowany

Dla osiągnięcia sensownej efektywności nie wystarczy być inteligentnym, ciężko pracować i znać się na rzeczy. Efektywność to coś odrębnego, coś innego. Ale nie wymaga ona jakiegoś specjalnego daru, specjalnych talentów czy specjalnego treningu. Nie wymaga – w przypadku menedżera – czegoś specjalnie skomplikowanego. Na efektywność składa się pewna suma nawyków i zabiegów, które przedstawia i … Czytaj dalej Menadżer skuteczny

Menedżer coachem. Jak rozmawiać by osiągnąć rezultaty

Opublikowany

Głównym celem tej książki jest pokazanie, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa.Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching i związane z nim umiejętności. Autorzy zachęcają do refleksji nad coachingowym stylem zarządzania, w którym podstawowym sposobem rozwiązywania problemów jest dialog oparty … Czytaj dalej Menedżer coachem. Jak rozmawiać by osiągnąć rezultaty