Droga klerka. Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego

Opublikowany

Kisielewski to niewątpliwie jedna z najciekawszych i najbardziej barwnych osobowości w kalejdoskopie polskich intelektualistów XX wieku. Na jego wyjątkowo bogaty dorobek składają się ponad dwa tysiące felietonów, kilka setek artykułów i innych tekstów, dziesiątki książek, kompozycji, ponadto licząca pół wieku szeroka i bogata działalność. Książka stanowi próbę systematyzacji intelektualnych poglądów Kisielewskiego, ich uporządkowania i wyjaśnienia, … Czytaj dalej Droga klerka. Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy

Opublikowany

Prezentowany tom jest pierwszym efektem realizacji szczerego projektu poświęconego rozwijaniu koncepcji kulturowej teorii literatury. W tej fazie celem naszym było po prostu uchwycenie zmian zaszłych we współczesnej refleksji teoretycznoliterackiej oraz ukazanie ich skutków dla zrozumienia zarówno kluczowych kategorii, jak terytorium i statusu obecnej (i przyszłej) kulturowej – już faktycznie – teorii literatury.Jest ona kulturowa, ze … Czytaj dalej Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy

Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porwnawcze wobec translatologii

Opublikowany

Książka ta jest nie tylko w polskim literaturoznawstwie pionierską próbą rekonstrukcji dziejów komparatystyki literackiej w połączeniu z historią nowoczesnej translatologii. Autor sięga do dziewiętnastowiecznej genealogii badań porównawczych, anatomicznych atlasów, prac z zakresu botaniki i zoologii, inspiracji płynących z recepcji idei Weltliteratur, by ukazać początki dyscypliny w horyzoncie jej dwudziestowiecznych przemian, a następnie skierować historyczną perspektywę … Czytaj dalej Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porwnawcze wobec translatologii

Podróże, podróżowanie. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Tom 15

Opublikowany

Tom ten zawiera monograficzne opracowanie zasobu samodzielnych znaczeniowo wyrazów mieszczących się w kręgu tematycznym podróży i podróżowania w utworach Stefana Żeromskiego. Wchodzi on w skład serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Podporządkowuje się obowiązującym założeniom całości zaprezentowanym w Tomie wstępnym, wykorzystując jednocześnie formułę stworzoną dla autorów monografii, dającą swobodę twórczą w zakresie ujęcia tematu stworzoną oraz … Czytaj dalej Podróże, podróżowanie. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Tom 15

Sztuka przekonywania w kulturze polskiej trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII

Opublikowany

Książka podejmuje problematykę ważną dla kultury – a dla kultury polskiej w szczególności – jaką jest literatura parenetyczna i stojąca u jej podstaw sztuka przekonywania. Stawia ona sobie dwa zasadnicze cele:*przedstawienie mechanizmów funkcjonowania tej literatury ujętych na szerszym tle kulturowym (i to zarówno na poziomie "technicznym" stosowanego języka i stylu, jak i na poziomie ogólniejszych … Czytaj dalej Sztuka przekonywania w kulturze polskiej trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII

Między wierszami. Słownik poezji

Opublikowany

Między wierszami. Słownik poezji to opracowanie, które przyda się każdemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który chce nauczyć się interpretować i analizować wiersze.Książka może być wykorzystywana nie tylko jako pomoc w przygotowywaniu się do lekcji lub jako inspiracja do własnych analiz poezji,ale i jako podpowiedź czy przypomnienie treści czytanych na lekcjach utworów przed sprawdzianem lub maturą. Między … Czytaj dalej Między wierszami. Słownik poezji

Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa

Opublikowany

Książka jest próbą oglądu epigramatycznych zbiorów Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa – nowołacińskich poetów tworzących w siedemnastowiecznej Polsce. Obaj byli jezuitami i cieszyli się w swoim czasie sporą popularnością. Obaj też pisali epigramaty, ale podejście do tej drobnej formy wydaje się najbardziej ich różnić. Jest bowiem gatunek dający twórcy dużą swobodę, mający przebogatą tradycję … Czytaj dalej Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa

Przetrwanie i przetwarzanie. Programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski

Opublikowany

Książka jest próbą przedstawienia głównych cech programów kultury narodowej, powstałych w epoce Młodej Polski. Przetrwanie i przetwarzanie to pojęcia, którymi oznaczone zostały dwa wiodące style myślenia o kulturze. Odnoszą się one do imperatywów konserwacji oraz modernizacji życia polskiego w czasach porozbiorowych. Dla orędowników kultury przetrwania najważniejszym zadaniem stało się umacnianie spoistości narodu jako wspólnoty posiadającej … Czytaj dalej Przetrwanie i przetwarzanie. Programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski

Życie na niby

Opublikowany

"Życie na niby" to książka o polskiej glorii i mizerii; książka nasycona mądrym patriotyzmem polskim – pełnym tragiczności, ironii i drwiny. Wyka, ten Polak mądry, był zarazem Polakiem konsekwentnie duszonym przez swój czas; (…) przez knebel cenzury, przez "dotkliwe jak ból zęba przeświadczenie", że zmagać sie musi z przeszłością, "jarzmem nadanym, a nie wybranym". (…) … Czytaj dalej Życie na niby

Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia

Opublikowany

Zawarte w niniejszym wyborze prace Waltera Jacksona Onga nie były dotychczas tłumaczone na język polski. Ong to nowa, personalistyczna oferta w szerokim kręgu zagadnień, jakie nurtują współczesnych. Troska o rozumienie: siebie, drugiego człowieka, relacji międzyludzkich, ich uzależnienia od poznania spraw związanych z komunikacją, tak międzyosobową, jak między twórcą – jego dziełem i odbiorcą, ale jednocześnie … Czytaj dalej Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia