Białoruś. Przeszłość i teraźniejszość. Kultura, literatura, język

Opublikowany

Prezentowane materiały układają się w kilka obszernych działów dotyczących historii, socjologii, kultury, literatury i języka. Wiele z nich dotyczy polsko-białoruskich związków historycznych i współczesnych. Autorzy oddawanej czytelnikom publikacji reprezentują białoruskie ośrodki uniwersyteckie, a także uczelnie polskie. Jeśli weźmiemy pod uwagę białorutenistyczne publikacje naukowe, wychodzące dotychczas w Warszawie, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, recenzowany tom wywołuje wielce pozytywne … Czytaj dalej Białoruś. Przeszłość i teraźniejszość. Kultura, literatura, język

Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych. O refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej

Opublikowany

Rozprawa Andrzeja Niewiadomskiego dotyka niemożliwego. Heroicznie mierzy się z tym, co w dwudziestowiecznej poezji polskiej najważniejsze i najtrudniejsze zarazem. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jakimi drogami biegła refleksja metapoetycka w tzw. poezji nowoczesnej; nie ma też pewności, że różne nurty ówczesnych myśli tworzą jakąkolwiek spójną całość. Autor rozprawy ma świadomość swoistego szaleństwa literaturoznawczego, na … Czytaj dalej Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych. O refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej

Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956-2007

Opublikowany

Mechanizmy przeoczeń w historii literatury (przeoczeń mniej lub bardziej zamierzonych) te z poddają się opisowi, podobnie jak mechanizm konstruowania reputacji przesadnie dużych, ponad miarę rzeczywistych zasług dla języka. I pewnie ktoś to kiedyś i opisze. Przypadek Jerzego Ficowskiego to przeoczenie do kwadratu: tuzy miały do czynienia z pisarzem o wielu kompetencjach, wybitnym w każdej dziedzinie, … Czytaj dalej Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956-2007

Wirydarz poetyck.i Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne

Opublikowany

Autorka obrała za przedmiot swojej obszernej filologii monografii Wirydarz poetycki Jakuba Teodora Trembeckiego, szczególny zabytek XVII-wiecznego piśmiennictwa. Jest to manuskrypt i objętości ponad 1200 stron, zawierający ponad 1000 polskich i łacińskich utworów poetyckich, w większości niedrukowanych w okresie staropolskim, stanowiący najważniejszą historyczną antologię poezji wieku XVII, zarówno ze względu na objętość, jak i systematykę układu, … Czytaj dalej Wirydarz poetyck.i Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne

Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947-2009

Opublikowany

Jerzy Kandziora, urodzony w 1945 w Poznaniu, historyk literatury, dokumentalista, edytor, docent w Instytucie Badań Literackich PAN. Opublikował m.in.: Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku (1993), Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka (2007) oraz bibliografię Bez cenzury 1976-1989. Literatura – ruch wydawniczy – teatr (1999; wraz z Zytą Szymańską i … Czytaj dalej Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947-2009

Biesiada krzemieniecka

Opublikowany

W dwusetną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego* Stanisław Makowski, „Krzemienieccy bohaterowie «Dumy o Wacławie Rzewuskim»”* Stanisław Makowski, „Joanna Bobrowa – krzemieniecka «Pani myśli» Juliusza Słowackiego” Mariusz Olbromski Wiersze z cyklu „Lato w Krzemieńcu”* Rzeka* Dar Pani Marii* Uroczysko* Korytarze* Zielnik Willibalda Bessera* Dworki* Zwykłe rozmowy* Bambetel* Zapatrzenie* Osobność* Jar nocą* Studium światła* Wśród pól* Tylko wiatr* … Czytaj dalej Biesiada krzemieniecka

Stratygrafie

Opublikowany

Joannę Mueller w "Stratygrafiach" interesują utopie poetyckie, niełatwe związki między rzeczą a słowem. Bohaterami jej książki są poeci najbardziej radykalni, którzy nie bali się sięgać po niemożliwe: Norwid, Chlebnikow, Karpowicz. W szkicach poświęconych zarówno im, jak i najnowszej poezji polskiej autorka próbuje zrealizować własną utopię – scalić ze sobą "rozdzielone siostrzyce": literaturę i krytykę.

Transkrypcje. Pisma i przekłady

Opublikowany

Zbiór rozproszonych szkiców, tłumaczeń i komentarzy jednego z najwybitniejszych muzykologów europejskich – Michała Bristigera. Odkrywcze wprowadzenie do opery europejskiej oraz jej najbardziej znaczących dzieł i kompozytorów – od Scarlattiego po Brittena. Podroż po archipelagu muzyki – od Monteverdiego i Bacha, przez Mozarta i Chopina, aż po Strawińskiego, Szymanowskiego i Lutosławskiego. Autorska konstelacja przekładów – od … Czytaj dalej Transkrypcje. Pisma i przekłady

Literatura i media po 1989 roku

Opublikowany

Profesor dr hab. Maryla Hopfinger bada współczesną kulturę – jej przemiany, właściwości i funkcje. Nowatorska konstrukcja książki odsłania obecną sytuację literatury wobec ekspansji mediów: przeobrażenia literatury drukowanej, rozwój literatury audialnej i elektronicznej; ważne miejsce zajmują paralelne narracje audiowizualne – film autorski, seriale telewizyjne, fabularne gry komputerowe. Gromadzona przez lata interdyscyplinarna wiedza autorki, uważna, wnikliwa obserwacja … Czytaj dalej Literatura i media po 1989 roku