Klucz do Vito

Opublikowany

Autor bestsellera Selling to VITO powraca, prezentując strategię pozwalającą odszukać VITO i zwrócić jego uwagę. Kim jest VITO?VITO to bardzo ważny członek firmy, który posiada zwierzchnictwo nad wszystkimi jej pracownikami. To on decyduje, czy proponowana przez ciebie transakcja zostanie zawarta. Jeśli nie przekonasz VITO, sprzedaż nie dojdzie do skutku, bez względu na to ilu szeregowych … Czytaj dalej Klucz do Vito

Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw

Opublikowany

Publikacja poświęcona nowym kierunkom strategii i zarządzania marketingowego, obejmującego wszystkie poziomy i działy w firmie, nastawionego na rynek i klienta. Autor udowadnia, że dogodniejszy grunt dla realizacji nowych koncepcji marketingowych istnieje w małych i średnich firmach o wyższym poziomie kultury rynkowej niż w przedsiębiorstwach dużych i wielkich. Przedstawia metody i narzędzia wdrażania innowacyjnego podejścia marketingowego, … Czytaj dalej Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw

Nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji

Opublikowany

Praca sprzedawcy kojarzy mi się niekiedy z przygotowaniami aktora do występu na scenie. Wyobrażam sobie, że napięcie rośnie u niego z próby na próbę i że stopniowo buduje w sobie przekonanie do roli, wykorzystując rekwizyty i znajdując pewien klucz, który pozwoli mu, jako komuś "wynajętemu", stać się "prawdziwym" człowiekiem w historii odgrywanej na deskach scenicznych. … Czytaj dalej Nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji

Biznes muzyczny

Opublikowany

Każdy z nas jest w różnym stopniu konsumentem produktów branży fonograficznej, rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, dlaczego muzyka dociera do nas w takiej lub innej formie. Pomińmy chwilowo tak oczywiste przykłady jak kupno płyty lub uczestnictwo w koncercie. Muzyka dociera do nas także za pośrednictwem mediów od radia do Internetu. Pojawia się ona w … Czytaj dalej Biznes muzyczny

Zdobywanie nowych klientów. Podstawowe umiejętności sprzedaży dla niehandlowców

Opublikowany

"Istnieją dwie główne przyczyny porażek w biznesie, kończących się bankructwem. Pierwsza to brak zdolności firmy do sprzedawania produktów lub usług, drugą jest nieterminowe wpływanie należności, co prowadzi do wyczerpania środków. W tej książce nie będę zajmował się tą drugą przyczyną. Każda osoba prowadząca firmę ma do dyspozycji wiele sposobów na terminowe uzyskanie należności za wystawione … Czytaj dalej Zdobywanie nowych klientów. Podstawowe umiejętności sprzedaży dla niehandlowców

Reklama

Opublikowany

Autor wyjaśnia, czym jest i jak działa reklama – uczy, jak przygotować strategię reklamy – pomaga wykorzystać media w reklamie – opisuje metody pomiaru skuteczności reklamy

Marketing międzynarodowy

Opublikowany

Głównym celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka rozwoju koncepcji marketingu na rynkach zagranicznych w warunkach postępujących procesów globalizacji i integracji ekonomicznej. W publikacji skoncentrowano się na trzech zasadniczych obszarach tematycznych:* internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa;* marketing w operacjach na rynkach zagranicznych;* strategia marketingu-mix na rynkach zagranicznych. Prezentowana pozycja powinna znaleźć licznych czytelników: studentów studiów stacjonarnych i … Czytaj dalej Marketing międzynarodowy

Markieting medialny

Opublikowany

Marketing medialny (MM) to termin, który wraz z postępującym umasowieniem i interaktywnością mediów zyskuje coraz większą popularność. Jego obecność zauważalna jest nie tylko na polu medialnym, ale również politycznym, społecznym i edukacyjnym. Jako przedmiot akademicki lub temat polemik dziennikarskich – do dzisiaj nie doczekał się dogłębnej analizy naukowej, która nadawałaby mu teoretyczne ramy definicyjne i … Czytaj dalej Markieting medialny

Strategie marketingowe w turysyce

Opublikowany

Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie procesu formułowania strategii marketingowej w przedsiębiorstwach turystycznych oraz wyróżnienie czynników umożliwiających uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku usług turystycznych. Szczególny nacisk położony został na prezentację zasad tworzenia strategii marketingowej realizowanej przez biura podróży, a istotnym elementem opracowania są przykłady działań marketingowych, które przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu analizowanych przedsiębiorstw i umożliwiły … Czytaj dalej Strategie marketingowe w turysyce

Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym

Opublikowany

Książka przeznaczona dla studentów kierunków turystyki i hotelarstwa, a także praktyków zajmujących się na co dzień problematyką zarządzania marketingowego w turystyce. Zawiera wszechstronne omówienie kluczowego dla marketingu turystycznego zagadnienia wykorzystania technologii informatycznych w dystrybucji usług turystycznych oraz ich roli w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwami różnych sektorów turystyki. Istotnymi walorami książki jest analiza sektorowa pośredników tradycyjnych i … Czytaj dalej Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym