Podręcznik języka ukraińskiego

Opublikowany

Podręcznik przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną uczyć się języka ukraińskiego od podstaw lub pogłębiać jego znajomość samodzielnie albo pod kierunkiem nauczyciela. Zawiera elementarne wiadomości z dziedziny ortografii, gramatyki i leksyki ukraińskiej podane w sposób przejrzysty i przystępny. Teksty literackie ilustrują najważniejsze wydarzenia z historii Ukrainy.

Rozmowki polsko-ukraińskie

Opublikowany

Rozmówki adresowane są do Polaków wyjeżdżających za granicę. Obejmują zwroty potoczne, pytania i odpowiedzi ułatwiają porozumiewanie Polaków-cudzoziemców w różnych sytuacjach np. hotelu, u lekarza, w aptece, na przejściu granicznym.

Język norweski dla początkujących

Opublikowany

25 lekcji – dialogi wprowadzające podstawowe słownictwo, teksty poszerzające jego zasób, słowniczki, ćwiczenia wymowy, objaśnienia zagadnień gramatycznych, ćwiczenia utrwalające przerobiony materiał. Lekcja 25 – test i rozwiązanie testu. Spis skrótów, słownik norwesko-polski. Zakres – 2000 słów. Do nauki samodzielniej lub pod kierunkiem lektora. Dialogi i ćwiczenia wymowy nagrane na płytę CD.

Słownik czesko-polski

Opublikowany

53 000 haseł, 28 000 wyrażeń i zwrotów współczesne słownictwo literackie i potoczne najczęściej używane terminy specjalistyczne wybrane wyrazy archaiczne, regionalne i środowiskowe, frazeologia spisy nazw geograficznych i skrótów zarys gramatyki języka czeskiego..

Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Wprowadzenie

Opublikowany

"Podręcznik "Prima Via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Wprowadzenie" stanowi całość wraz z "Prima Via. Gramatyka" oraz "Prima Via. Słownik"; ma służyć uczestnikom kursów krótkich, jedno semestralnych, które mogą objąć jedynie niektóre elementy systemu gramatycznego języka łacińskiego.

Kieszonkowy słownik niderlandzko-polski

Opublikowany

Około 20 000 haseł, przykładów ich użycia, wyrażeń, zwrotów, idiomów oraz przysłów. Żywe, aktualne słownictwo, niezbędne terminy z różnych dziedzin wiedzy. Wskazówki dotyczące wymowy wyrazów niderlandzkich. Spisy nazw geograficznych i skrótów. Około 4000 haseł więcej niż w wydaniu pierwszym. Nowa pisownia niderlandzka.