Luciferiana między Lucyferem a Chrystusem

Opublikowany

Jerzy Prokopiuk – gnostyk, antropozof, badacz myśli ezoterycznej, religijnej, filozoficznej, psychologicznej, tłumacz literatury. Wśród książek jego autorstwa są miedzy innymi "Gnoza i gnostycyzm" "Labirynty herezji" "Ścieżki wtajemniczenia"

Mądrość Piasków 2

Opublikowany

Skupianie się na innych i zapominanie o samym sobie jest nieświadomą. Pamiętanie o sobie i zapomnienie o innych jest przebudzeniem. Gdy staniesz się siebie świadomy dostrzeżesz swoje bycie buddą, możesz patrzeć także na zewnątrz.

Filozofia analityczna. Koncepcje. Metody. Ograniczenia

Opublikowany

Filozofia analityczna poświęcona jest jednemu z najbardziej trwałych kierunków filozofii współczesnej. Nie bez kozery zresztą minione stulecie w filozofii określa się wiekiem analizy. Celem książki nie jest historyczny przegląd filozofii analitycznej, lecz próba jej metodologicznego uporządkowania i oceny, uwzględniająca nie tylko jej dobrze znane i często przedstawiane w podręcznikach czy zarysach filozofii współczesnej nurty i … Czytaj dalej Filozofia analityczna. Koncepcje. Metody. Ograniczenia

Europa i jej narody

Opublikowany

W książce tej próbuję przedstawić dzieje Europy tak, by można je było ogarnąć jednym spojrzeniem. Nie zamierzam wchodzić w szczegóły. Chcę dać obraz całości. Zaproponować ujęcie, które pozwoli zrozumieć fakty. Dlatego liczbę nazwisk ograniczam do ścisłego minimum i przyjmuję dziesięciolecie jako najmniejszą jednostkę czasu. Ale pewne daty można znaleźć w indeksie, który pełni również funkcję … Czytaj dalej Europa i jej narody

Wolność. Przewodnik dla robotów

Opublikowany

"I am me; I am free!" to w Polsce pierwsza i jak dotychczas jedyna spośród jego publikacji zawierających konsekwentnie budowaną teorię spiskową. Znaleźć tu można wszystko: Globalną Elitę, tajne stowarzyszenia, kontrolowanie mas, manipulacje ekonomiczne. Autor wypowiada się na temat historii, filozofii, religii, mistycyzmu i demaskuje prawdziwe, według niego, reguły rządzące światem polityki i mediów. Według … Czytaj dalej Wolność. Przewodnik dla robotów

Historia etyki

Opublikowany

Pierwsza "historia etyki" napisana przez polskiego etyka, uznany autorytet o międzynarodowym statusie naukowym. Wszystkie dotychczasowe istniejące na rynku, to tłumaczenia, kompletnie nie uwzględniające historii polskiej etyki i Polaków, którzy walnie przyczynili się do rozwoju myśli etycznej zwłaszcza XX wieku.

Egotyzm , tyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barresa

Opublikowany

Pierwsza w języku polskim monografia dotycząca Maurycego Barresa (1862-1923). Francuskiego myśliciela, pisarza i polityka, jednego z twórców doktryny konserwatywno-narodowej. Współczesność ujawniła aktualność myśli Barresa. Interpretuje się ją jako próbę odpowiedzi na pytania o możliwość pogodzenia indywidualizmu z zakorzenieniem we wspólnocie, relatywizmu kulturowego z moralną i polityczną odpowiedzialnością.

Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian

Opublikowany

Jeśli to prawda, że każde dzieło z przeszłości tylko w określonych momentach swojej historii może być odczytane w całości, to – jak się zdaje – dla Listów świętego Pawła czas nadszedł właśnie teraz. Giorgio Agamben przywraca im ich mesjanistyczne znaczenie, które na nowo kształtuje perspektywę liczącej już dwa tysiące lat tradycji interpretacyjnej: w tym ujęciu … Czytaj dalej Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian

Umysł poza śmiercią

Opublikowany

Umysł poza śmiercią opiera się na naukach przedstawionych w 2002 roku w San Antonio w Teksasie, gdzie Dzogczen Ponlop Rinpocze wystąpił z czternastoma wykładami na temat sześciu bardo, czyli przejściowych stanów egzystencji. Przedstawiony tutaj rozszerzony tekst zawiera oryginalne nauki wraz z dodatkowymi komentarzami Rinpoczego, przeznaczonymi specjalnie dla tej książki. „Opowieść, którą teraz zaczynamy, to opowieść … Czytaj dalej Umysł poza śmiercią