Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 roku

Opublikowany

Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 roku są owocem przedsięwzięcia naukowego zapoczątkowanego pod koniec 1992 roku. Pierwotnie miał to być katalog śląskich czasopism. Ostatecznie opracowanie uwzględnia wydawnictwa periodyczne z obszaru Śląska oraz innych regionów, jeżeli dotyczyły problematyki śląskiej, od czasu wydania pierwszego periodyku dotyczącego Wrocławia w XV wieku do zakończenia II wojny światowej. Wielkim … Czytaj dalej Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 roku

Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów

Opublikowany

Prezentowana publikacja ma przyczynić się do powstania w przyszłości całościowego ujęcia dziejów prasy konserwatywnej. Zamieszczone w prezentowanym tomie artykuły ułożone zostały w trzy części odpowiadające poszczególnym okresom funkcjonowania prasy konserwatywnej: okres zaborów, II Rzeczpospolita, schyłek PRL i początek III Rzeczypospolitej. W obrębie każdego z tych okresów na plan pierwszy wysunięto dzienniki.

Księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku. Tom 2

Opublikowany

Obie autorki umieszczonych tu rozpraw wielkim nakładem żmudnej pracy, z zachowaniem charakterystycznej dla dobrego bibliologicznego warsztatu naukowego akrybii opracowały bardzo interesujące materiały pochodzące przede wszystkim z zasobu starych druków BUW. Wnioski z przedstawionych w obu rozprawach analiz w istotny sposób wzbogacają naszą wiedzę o krajobrazie intelektualnym Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI i XVII w. ze szczególnym … Czytaj dalej Księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku. Tom 2

Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej

Opublikowany

W wielu krajach, w tym również w Polsce, ludzie dotknięci różnego rodzaju niepełnosprawnościami nie mogą w pełni korzystać z możliwości, jakie są dostępne społeczeństwu informacyjnemu. W procesie włączania niepełnosprawnych w ramy tego społeczeństwa istotną rolę odgrywają biblioteki, zwłaszcza biblioteki publiczne, które powinny być odpowiednio przygotowane do obsługi tej kategorii użytkowników, tym bardziej że ich liczba … Czytaj dalej Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej

Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne

Opublikowany

Tom pierwszy serii wydawniczej zatytułowanej Biblioteka Zarządcy Dokumentacji jest poświęcony zagadnieniom wstępnym związanym ze współczesną biurowością. Dlatego on został opatrzony tytułem Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne. Głównym celem niniejszego tomu, zgodnym zresztą z celem ogólnym całej serii wydawniczej, jest przygotowanie pomocy dydaktycznej dla studentów nowego kierunku: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, działającego od 2006 roku na Uniwersytecie … Czytaj dalej Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne

Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych

Opublikowany

Książka-poradnik, która bardzo rzetelnie i w przystępny sposób przedstawia zasady opracowania tekstów pod względem edytorsko-typograficznym. Uczy, jak pisać i redagować różne teksty. Dzięki licznym wzorcowym przykładom pisanie i redagowanie przestaje być sztuką trudną. Poradnik prezentuje:* bogatą i uporządkowaną wiedzę z zakresu edytorstwa i typografii z uwzględnieniem takich elementów, jak: nagłówki, tabele, przypisy, bibliografia, indeksy;* opis … Czytaj dalej Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych

Privilegia typogaphica polonorum. Polskie przywileje drukarskie 1493-1793

Opublikowany

Oddawana do rąk użytkowników publikacja ma za zadanie udostępnić możliwie najpełniejszy materiał źródłowy dotyczący przywilejów drukarskich. Polskie i obce zasoby archiwalne i biblioteczne pozwoliły na zgromadzenie 380 dokumentów pochodzących z lat 1493-1793.W pracy podajemy informację o osobach, które wystawiły dokumenty, które je otrzymywały, które wspierały starania o ich uzyskanie oraz autorach wymienionych w nich dzieł.Publikacja … Czytaj dalej Privilegia typogaphica polonorum. Polskie przywileje drukarskie 1493-1793