Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii + klucz do ćwiczeń

Opublikowany Autor blogksiazki

Z przedmowy
Przygotowując niniejsze repetytorium miałam nadzieję, że jego adresaci – studenci historii i archeologii – polubią łacinę, kiedy dzięki ćwiczeniom w nim zawartym opanują materiał gramatyczny, który dotychczas (z braku wprawy i odpowiednich ćwiczeń) wydawał się trudny; stąd wziął się pomysł, by zatytułować prezentowaną książkę w nawiązaniu do słów Horacego z jego Sztuki poetyckiej, nieco zmodyfikowanych: Bis repetita placent – rzeczy powtórzone podobają się.

W repetytorium ćwiczenia powtórzone są nie tylko dwa razy (bis), ale nawet wielokrotnie (multipliciter).Wydaje się to w pełni uzasadnione. Wiem bowiem z własnego doświadczenia i rokrocznie potwierdzających się obserwacji, że studenci/uczniowie(i nie tylko oni) zazwyczaj lubią to, co umieją. Unikają natomiast tego, czego nie umieją, i czego nie rozumieją, zgodnie z trafną konstatacją wybitnego rzymskiego nauczyciela retoryki, Kwintyliana(I wiek n.e.): Damnant quod non intellegunt (Inst. Or. 10, l, 26) – potępiają to, czego nie znają.

Prezentowane repetytorium powstawało głównie z myślą o tych jego przyszłych użytkownikach, którzy czują potrzebę, mają ochotę lub po prostu muszą powtórzyć i utrwalić gramatykę, którą poznawali przez dwa semestry pierwszego roku swoich studiów na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Po trzecim semestrze czeka ich z kolei test sprawdzający znajomość gramatyki łacińskiej. Repetytorium powinno im pomóc w przygotowaniu się do tego zasadniczego sprawdzianu. Im szybciej opanują gramatykę i nabiorą biegłości w wykonywaniu ćwiczeń, tym łatwiej uporają się z testem i tym efektywniejsza będzie ich praca na zajęciach języka łacińskiego w semestrze czwartym. Wówczas bowiem należy już koncentrować się raczej na tłumaczeniu tekstów (oraz na doborze słownictwa), co i tak nie jest łatwe szczególnie dla tych, którzy w czwartym semestrze kontynuując naukę języka łacińskiego wybierają łacinę średniowieczną lub kościelną.

Repetytorium ma szczególny charakter, jako że o jego strukturze i doborze materiału decydują głównie względy praktyczne. W jednym podręczniku zebrane zostały obszerne elementy gramatyki oraz specjalnie do nich dobrane ćwiczenia, a także teksty preparowane (służące pogłębieniu znajomości form gramatycznych oraz umiejętności ich tłumaczenia, tym razem w kontekście), ponadto zaś teksty oryginalne […].